4

Mình có bể thủy sinh nhỏ, hình tròn đường kính khoảng 50cm, sâu 20cm, chôn âm dưới đất 10cm, có thả bèo cái. Trong bể thả hơn chục bé bảy màu, xung quanh bể là vườn hoa. Cho mình hỏi: Giờ miền bắc sắp vào mùa đông, có cách nào để chống rét cho đàn cá không?

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Linh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *