Bể 65*35*45 toàn rong rêu em lấy ngoài ruộng (trừ mấy cây thủy cúc), bể được hai tuần rồi.

Anh em góp ý em với! :)

Cá Cảnh