Cảnh giác cao để phát hiện sớm sâu bệnh hại cây

Bạn hãy trông nom chu đáo cây cảnh của bạn. Luôn “lắng nghe” sức sống của cây, sự khác thường…

add comment

Nói về sâu bệnh trên cây cảnh

Hầu hết các loài cây bụi hoặc cây thường được sử dụng để trồng cây cảnh hiếm khi không chống…

add comment

Hiện tượng vàng lá, rụng lá

Có 3 lý do chủ yếu làm cho một cây khỏe mạnh với tán lá khỏe mạnh đột ngột bị…

add comment

Cách trừ sâu cuốn lá nhỏ

Sâu cuốn lá có thể gây thành dịch hại lúa mùa các tỉnh phía Bắc. Cần dựa vào thông báo…

add comment

Rệp hại cây

sâu màu đen và xanh có cánh là hai loài phổ biến của loài rệp. Chúng hút dinh dưỡng từ…

add comment

Sâu ngài hại lá

Sâu ngài rất hại đến lá, nó ăn rỗ lá thậm chí ăn toàn bộ trọn lá. Sâu ngài rất…

add comment

Ốc hại cây

Ốc sên và ốc cũng rất hại và chúng nhanh chóng gây ra các khu vực lớn làm rụng lá….

add comment

Cách diệt trừ ốc sên hại cây hiệu quả

Ốc sên (còn gọi là ốc ma) và sên dẹp (sên không vỏ, có nơi gọi là sâu nhớt) thuộc…

add comment

Bọt ấu trùng trên cây

Bọt ấu trùng, dạng viên nhỏ bọt trắng trên mặt lá và thân cây. Bên trong bọt của ấu trùng…

add comment

Mọt hại cây cảnh

Mọt ngũ cốc (mọt nông sản) có thể là các kẻ thù tệ hại nhất của bonsai! Không được thực…

add comment