Đề xuất mức thu phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là 1,3%

(Xây dựng) – Đó là dự thảo Thông tư quy định mức thu, kê khai, nộp, quản lý phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền để lấy ý kiến góp ý của người dân, doanh nghiệp của Bộ Tài chính.Ảnh minh họa.

Theo dự thảo, các doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền phải nộp phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. Các đại lý được ủy quyền được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh truyền hình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền tại Việt Nam phải nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền theo quy định tại Thông tư này. Dự thảo cũng nêu rõ mức thu phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là 1,3% trên doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.

Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền là 5.000.000 đồng/giấy chứng nhận; trường hợp sửa đổi đăng ký là 2.500.000 đồng/giấy chứng nhận. Tổ chức thu phí được để lại 50% số phí thu được để trang trải chi phí cho công tác thu phí. Số tiền phí còn lại 50%, tổ chức thu phí phải nộp vào ngân sách nhà nước. Tổ chức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền nộp toàn bộ số lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Thông tư này dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017. Đây cũng là thời điểm Luật Phí và lệ phí chính thức có hiệu lực.

Tuyết Hạnh

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Linh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *