Một số tác phẩm tiêu biểu của Cường họa sỹ

Xin giới thiệu “một số tác phẩm tiêu biểu” của Cường họa sỹ.

Xin giới thiệu "một số tác phẩm tiêu biểu" của Cường họa sỹ.

Chú ý: Một số tác phẩm đã được bán!

Cây "Mâm xôi con gà"

Cây "Huyền Phượng vũ"

Tùng kim dáng huyền

Tùng la hán "Phượng vũ"

Tùng la hán dáng siêu

Sanh "Hoành thụ"

Sanh "Nghênh phong"

Sanh tam đa

Sanh dáng trực

Tùng la hán "Phượng vũ" mini

Sanh "Chung một cội nguồn"

Sanh "Tình mẹ"

Sanh "mai bò"

(còn nữa..)

vietnamhuongsac.com

You May Also Like

About the Author: Nguyễn Linh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *