DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Các danh mục hỗ trợ

Dịch vụ hỗ trợ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÂY KIỂNG HIẾU TÂY NINH
Địa chỉ vườn kiểng 1:  Số 93/12 Tổ 2 ấp Thành Tây, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ vườn kiểng 2:  Số 100 đường ĐT 781, ấp Thành Tây, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ vườn kiểng 3:  Số 35 đường ĐT 781, ấp Thành Tây, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

SĐT0918136467
Email:
caykiengtruonghieutayninh@gmail.com
Fanpage 1: facebook.com/caycanhtayninh
Websitehttps://caycanhtayninh.com/