Xã Thành Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh
Địa điểm

GIỚI THIỆU VỀ VƯỜN KIỂNG TẠI XÃ THÀNH LONG, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TÂY NINH

Xã Thành Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh